Jangan Jual Maklumat Peribadi Saya

Jangan Jual Maklumat Peribadi Saya

Di bawah Akta Privasi Pengguna California (CCPA), anda sebagai pengguna mempunyai hak untuk meminta kami tidak menjual maklumat peribadi anda kepada mana-mana perniagaan lain atau pihak ketiga. Kami tidak menjual